Położenie

Nadleśnictwo Nowogród wchodzi w skład 31 jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Galeria zdjęć

Tu możesz obejrzeć galerię zdjęć z naszych lasów

Historia

Historia naszego nadleśnictwa

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo to podstawowa, samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych funkcjonująca w oparciu o ustawę o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór nad gospodarką leśną i koordynuje działania w swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na mniejsze jednostki- Leśnictwa.

Projekty i fundusze

Pomoc finansowa przy realizacji projektów służących wzmocnieniu systemu ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa , tworzeniu nowych obiektów edukacyjnych.