Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Nowogród wchodzi w skład 31 jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Obejmuje swym zasięgiem wschodnią część Puszczy Zielonej, rozciągającej się w północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej, nad Narwią i jej dopływami.
Administracyjnie położone jest w powiatach: kolneńskim i łomżyńskim należących do województwa podlaskiego oraz w powiecie ostrołęckim należącym do województwa mazowieckiego. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Nowogród obejmuje następujące gminy: Kolno, Nowogród, Turośl, Zbójna oraz Łyse.
Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Dębniki  w odległości 17 km od Łomży.
Powierzchnia gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych   – Nadleśnictwa Nowogród – wynosi 16 616 ha.