Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i Fundusze

Pomoc finansowa przy realizacji projektów służących wzmocnieniu systemu ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa , tworzeniu nowych obiektów edukacyjnych.

Rok 2013
Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez modernizację dojazdu pożarowego nr 107 w leśnictwie Zbójna" w ramach umowy z ARMIR NR 05955-69150-OR1000009/12 z dnia 2012-09-12  dzięki otrzymanej pomocy wyremontowano i zmodernizowano drogę pożarową nr 107 na odcinku 4,3 km

 

W latach 2010-2012
Nadleśnictwo uczestniczyło w projekcie "Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów" nr WND-RPPD.05.01.00-20-004/10.

Projekty dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzka Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nadleśnictwo otrzymało wsparcie na:
zakup samochodu patrolowo-gaśniczego, wykonanie systemu telewizji przemysłowej do obserwacji przeciwpożarowej lasów, ścienną mapę przeciwpożarową, komputer z drukarką, przeszkolenie obsługi samochodu patrolowo-gaśniczego
i wykonanie tablicy pamiątkowej.

Rok 2011.
Wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania budowa  dwóch ścieżek dydaktycznych
w leśnictwie Morgowniki przy siedzibie nadleśnictwa , oraz leśnictwie Krusza. Obiekty służące edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.