Wydawca treści Wydawca treści

Rys historyczny

Historia naszego nadleśnictwa

Okres przedrozbiorowy.
Królewszczyzna czyli"dobra stołowe". Z lasów nadleśnictwa dochody szły na utrzymanie dworu królewskiego.

Okres rozbioru (1772-1795)
Po rozbiorach tereny te przeszły na krótki okres pod panowanie Prus-ograniczenie nadmiernej eksploatacji lasów poprzez powołanie administracji leśnej.

Kongresie Wiedeńskim (1815)
Lasy nadleśnictwa włączone w  skład Królestwa Polskiego.
Okres właściwa gospodarki leśnej w lasach rządowych. Opracowano dla lasów plan gospodarczy na okres 1820-1850. Lasy Leśnictwa Nowogród należały wówczas do guberni Augustowskiej.

Okres odzyskania niepodległości.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 utworzono oddzielne jednostki administracyjne Nadleśnictwa: Nowogród, Kolno i Lipniki.

Okres II wojny światowej.
Rabunkowa i dewastacyjna gospodarka w lasach prowadzona przez okupanta.
Ogromne straty w drzewostanach nadleśnictwa.

Czasy współczesne.
Pierwsze definitywne urządzanie gospodarstwa leśnego  w 1960 roku dla Nadleśnictwa Lipniki, a dla Nadleśnictw: Kolno i Nowogród w 1965 roku.

Reorganizacja Lasów Państwowych(1972)
Połączenie Nadleśnictwa Nowogród z Nadleśnictwem Kolno, częścią Nadleśnictwa Mały Płock i Nadleśnictwem Lipniki. Utworzenie jednej jednostki organizacyjnej- Nadleśnictwo Nowogród z obrębami: Kolno, Lipniki, Nowogród.
 

I rewizję urządzania lasu przeprowadzono w 1975 roku na okres 1975 - 1985, zaś Obręb Lipniki miał aktualny plan na lata 1970 - 1980. W trakcie trwania I rewizji z dniem 1.01.1979 roku Nadleśnictwo Nowogród przekazało do Nadleśnictwa Myszyniec 5264,53 ha gruntów (część obrębu Lipniki).

 

II rewizję urządzania lasu wykonano na lata 1989-1998. W planach tej rewizji wyodrębniono cztery gospodarstwa: specjalne (6 istniejących rezerwatów przyrody), zrębowe, zrębowo-przerębowe oraz przerębowe.

 

III rewizję urządzania lasu sporządzono wg stanu na 1.01.1999 rok na okres 1.01.1999 – 31.12.2008 rok. W stosunku do II rewizji utrzymano podział na gospodarstwa oraz orientacyjne wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew. W omawianym dziesięcioleciu lasy Nadleśnictwa Nowogród nawiedziły liczne huragany. Ogromne straty spowodował w 2002 roku huragan „Anatol” wyrządzając największe szkody w obrębie Kolno. Było to przyczyną opracowania aneksu do planu u.l. wg stanu na 1.01.2004 r.

 

Plan IV rewizji urządzenia lasu obowiązywał od 1.01.2009r. do 31.12.2018r. W czasie trwania IV rewizji planu u.l. został ukształtowany obowiązujący do dzisiaj podział nadleśnictwa na 11 leśnictw.