Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 65 lat, a przeciętna zasobność przekracza 248 m sześć./ha.

Udział siedlisk leśnych:

 • 93 proc. - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
 • 3 proc. - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 4 proc. - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

 

Udział gatunków lasotwórczych:

 • 92 proc. - sosna, modrzew
 • 3 proc. - brzoza
 • 3 proc. - olcha
 • 1 proc. - świerk
 • 1 proc. - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach  wieku:

 • 11 proc. - I klasa
 • 8 proc. - II klasa
 • 20 proc. - III klasa
 • 26 proc.. - IV klasa
 • 22 proc. - V klasa
 • 10 proc. - VI klasa i starsze
 • 3 proc. - zręby i halizny, KO i pozostałe

 

Przeciętna zasobność  dominujących gatunków lasotwórczych:

• Sosna  - 258 m sześć./ha

 

• Brzoza - 193 m sześć./ha

• Olcha   - 237 m sześć./ha