Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni - małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy.

To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Obecnie mamy ich w Polsce ponad 7 tysięcy na powierzchni 53,4 tys. ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowogród znajduje się  45 użytków ekologicznych - uznanych w grudniu 1996 r. Zarządzeniem nr 11/96 Wojewody Łomżyńskiego.
Łączna powierzchnia wynosi 98,42 ha.
Obiekty te mają kolosalne znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.