Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona rezerwatowa

Rezerwaty przyrody jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce, znana również w wielu państwach świata.

Rezerwaty przyrody to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym.
Ogranicza się tam gospodarkę leśną.
Spośród 1499 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 735 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 67 tys. ha.
Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowogród znajduje się 6 niżej opisanych rezerwatów przyrody:

 • Rezerwat „Łokieć" - o powierzchni 139,76 ha. Uznany w 1989 roku w celu zachowania naturalnych torfowisk niskich i wysokich wraz z otaczającymi zbiorowiskami charakterystycznymi dla Puszczy Kurpiowskiej.


   

 •            Rezerwat „Ciemny Kąt" - o powierzchni 125,95 ha. Uznany w 1984 roku w celu zachowania zbiorowisk leśnych
  i drzewostanów naturalnych, charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej.


   
 •        Rezerwat „Tabory" - o powierzchni 17,21 ha. Rezerwat uznano w 1974 roku w celu ochrony fragmentu boru sosnowo-świerkowego naturalnego pochodzenia na obszarze Puszczy Kurpiowskiej.


 •  
 •       Rezerwat „Czarny Kąt" - o powierzchni 32,97 ha. Uznany w 1989 roku w celu zachowania boru brusznicowego
  i czernicowego typowego dla wydmowego obszaru Puszczy Kurpiowskiej.


   
 •     Rezerwat „Mingos" - o powierzchni 13,46 ha. Uznany w 1971 roku w celu zachowania ze względów naukowo-dydaktycznych fragmentu boru sosnowego charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej.


   

 •     Rezerwat „Kaniston" - o powierzchni 134,84 ha. Rezerwat powołano w 1984 roku w celu ochrony zwartego naturalnego kompleksu olsów w Puszczy Kurpiowskiej.