Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikaty FSC i PEFC

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.
Nadleśnictwo Nowogród posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr BVCPL/PEFCFM/11/1, który obowiazuje od 14.11.2020 do 13.11.2023.
Certyfikat PEFC jest gwarancją prowadzenia przez Nadleśnictwo Nowogród trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

FSC

Forest Stewardship Council® FSC®C168369 (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC) jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Nowogród  posiadają certyfikat FSC® o numerze NC-FM/COC- 015247, potwierdzający prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i produkcji surowca drzewnego zgodne ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC® . Obecny certyfikat FSC® został wydany 11 sierpnia 2021 r. przez NEPCon  - jednostkę posiadająca akredytację ASI. Certyfikat ważny jest do 10 sierpnia 2026 roku.

Certyfikat FSC® oznacza, że lasy Nadleśnictwa Nowogród są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Lista produktów objętych certyfikatem FSC® w Nadleśnictwie Nowogród:

  • kora
  • stroisz
  • choinki
  • drewno okrągłe
  • drewno opałowe
  • zrębka