Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Nowogród znajduje się 16,6 tys. ha lasów państwowych oraz 1,82 tys.ha lasów prywatnych.

Obszarowo teren nadleśnictwa nie jest jednorodny.
Centralną część zajmuje Równina Kurpiowska sięgająca na wschód aż po rzekę Pisę.
Wysoczyzny Siedlecka i Kolneńska otaczające Równinę Kurpiowską mają stosunkowo żyzne gleby i są intensywnie wykorzystywane rolniczo, sama zaś Równina Kurpiowska jest mało urodzajna i znaczną część jej obszaru, głównie wydmy porastają lasy. 
Obszar nadleśnictwa Nowogród leży w dorzeczu rzeki Narew. Do ważniejszych rzek przepływających przez ten teren należą między innymi: Pisa, Rybnica, Skroda i Kanał Turośl.
Występują tu również liczne niewielkie, bezimienne cieki wodne.