Lista aktualności Lista aktualności

Wykaz obowiązujących Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród.

ROK 2021

 

Decyzja nr 8/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 20 lipca 2021r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli pni w Leśnictwie Kuzie

Zn. spr.: N.0210.33.2021

 

Zarządzenie nr 25/021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 19 lipca 2021r. w sprawie przekazywania i przyjmowania mienia oraz dokumentów leśnictwa Kuzie.

Zn. spr.: N.0210.32.2021

 

Decyzja nr 7/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 12 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Nowogód w 2021r.”

Zn. spr.: N.0210.31.2021

 

Zarządzenie nr 24/021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustalenia sprzedaży detalicznej.

Zn. spr.: N.0210.30.2021

 

Zarządzenie nr 23/021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 1 lipca 2021r. w sprawie zmiany osoby materialnie odpowiezialnej w Leśnictwie Łacha

Zn. spr.: N.0210.29.2021

 

Zarządzenie nr 22/021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury obserwacji przyrodniczych oraz analizy wpływu zabiegów gospodarczych na bioróżnorodność biologiczną w lasach

Zn. spr.: N.0210.28.2021

 

Decyzja nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 31 maja 2021r.

w sprawie wprowadzenia cennika nasion gatunku: sosna wyczajna będących w magazynie wyłuszczarni nasion w Rucianym Nidzie.

Zn. spr.: N.0210.27.2021

 

Zarządzenie nr 21/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 24 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2021rroku.

Zn. spr.: N.0210.26.2021

 

Zarządzenie nr 20/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 24 maja 2021r. w sprawie  zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Nadleśnictwa Nowogród w nabywaniu prywatnych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, używanych również do celów służbowych.

Zn. spr.: N.0210.25.2021

 

Zarządzenie nr 19/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogródz dnia 11 maja 2021r. w sprawie  Planu Finansowo- Gospodarczego Nadleśnictwa Nowogród na rok 2021

Zn. spr.: N.0210.24.2021

 

Zarządzenie nr 18/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie użytkowania samochodów służbowych Nadleśnictwa Nowogród

Zn. spr.: N.0210.23.2021

 

Zarządzenie nr 17/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 26 kwietnia2021 r.
w sprawie uruchomienia programu udostępniania obszarów leśnych celem biwakowania rozproszonego

Zn. spr.: N.0210.22.2021

 

Zarządzenie nr 16/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 12 kwietnia2021 r.
w sprawie przekazywania i przejmowania leśnictwa Kuzie

Zn. spr.: N.0210.21.2021

 

Decyzja nr 5/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 04 marca 2021r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli pni w Leśnictwie Kuzie

Zn. spr.: N.0210.20.2021

 

Zarządzenie 15/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 2 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty służby leśnej.

Zn. spr.: N.0210.19.2021

 

Decyzja n 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 02 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Adaptacja budynku gospodarczego na kancelarię leśnictwa Łacha- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kancelarię leśnictwa Łacha z przyłączem wodociągowym, instalacją elektryczną.”

Zn. spr.: N.0210.18.2021

 

Decyzja nr 3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 02 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „ Termomodernizacja budynku Kuzie- Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kancelarie leśnictwa Kuzie i Złota Góra.”

Zn. spr.: N.0210.17.2021

 

Zarządzenie nr 14/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu nagradzania i premiowania pracowników Nadleśnictwa Nowogród

Zn. spr.: N.0210.16.2021

 

Decyzja nr 2/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ceny w obrocie wewnętrznym szyszek z drzew sosnowych pozyskanych w roku 2021- będących w trakcie procesów technologicznych.

Zn. spr.: N.0210.15.2021

 

Decyzja nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 04 marca 2021r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli pni w Leśnictwie Kuzie

Zn. spr.: N.0210.14.2021

 

Zarządzenie nr 13/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 03 marca 2021 r.
w sprawie przekazywania i przejmowania leśnictwa Kuzie

Zn. spr.: N.0210.13.2021

 

Zarządzenie nr 12/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 01 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za korzystanie z zasobu mieszkaniowego, zasobu budynków gospodarczych i zasobu garaży stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nowogród

Zn. spr.: N.0210.12.2021

 

Zarządzenie nr 11/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 1 marca 2021r.
w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Zn. spr.: N.0210.11.2021

 

Zarządzenie nr 10/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 22 lutego 2021r.
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kalkulacji stawek czynszu dla zasobu budynków gospodarczych i zasobu garaży Nadleśnictwa Nowogród

Zn. spr.: N.0210.10.2021

 

Zarządzenie nr 9/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia  29 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza od kwoty 130000,00 złotych,
w Nadleśnictwie Nowogród

Zn. spr.: N.0210.9.2021

 

Zarządzenie nr 8/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia  29 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Nowogród

Zn. spr.: N.0210.8.2021

 

Zarządzenie nr 7/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia  18 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Nowogród.

Zn. spr.: N.0210.7.2021

 

Zarządzenie nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia  18 stycznia 2021 r.
w sprawie przyznania limitów kilometrów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w 2021r. w Nadleśnictwie Nowogród.

Zn. spr.: N.0210.6.2021

 

Zarządzenie Nr 5/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do ustalenia kategoryzacji leśnictw oraz zasad ustalenia limitu kilometrów Służbie Leśnej w 2021r. w rozjazdach lokalnych

Zn. spr.: N.0210.5.2021

 

Zarządzenie nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu postępowania przy sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz rolnikom ryczałtowym przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących.

Zn. spr.: N.0210.4.2021

 

Zarządzenie nr 3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży drewna w formie przetargu elektronicznego w aplikacji e-drewno.

Zn. spr.: N.0210.3.2021

 

Zarządzenie nr 2/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia cennika sprzedaży detalicznej.

Zn. spr.: N.0210.2.2021

 

Zarządzenie nr1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sprzedaży i Wywozu drewna

Zn. spr.: N.0210.1.2021